Adresář

Raná péče Sluníčko

Tel.: 495 260 732, 777 721 642
Karla IV. 1222, Hradec Králové, 500 02
Vedoucí služby: Mgr. Pavlína Chmelíková - vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Pavlína Chmelíková - vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Bc. Ilona Dynterová - sociální pracovnice a poradkyně rané péče
Eva Zikmundová, Mgr. - poradkyně rané péče
Mgr. Zuzana Sýkorová - poradkyně rané péče
Mgr. Darina Vymazalová - poradkyně rané péče
Bc. Tereza Marková - poradkyně rané péče