Adresář

Sociální rehabilitace pro lidi bez domova

Tel.: 495 218 934, 774 836 277
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Bc. Romana Fišerová - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci
Bc. Jana Pelechová - pracovní terapeutka v Kreativní dílně