Adresář

Sociální šatník

Tel.: 774 728 645
Třída E. Beneše 570, Hradec Králové, 500 12
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Sociální šatník se nachází v ulici Třída E. Beneše 570 (za restaurací Kozlovka, řada obchodů pod přístřeškem). Zastávka MHD: Velkopopovická číslo MHD 9, 18, 25, 27.

Otevřeno úterý a črvrtek 13 - 17 hodin

Seznam lidí

Bc. Romana Fišerová - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci
Gabriela Pakostová - pracovnice pro Sociální šatník