Eliščina sbírka podpoří azylový dům pro matky s dětmi

Eliščina sbírka podpoří azylový dům pro matky s dětmi

Tradiční Eliščina sbírka dopadla i přes rozmary uplakaného konce léta skvěle. Výtěžek výborný, pocity dobrovolníků, kteří stáli u zapečetěných pokladniček velmi pozitivní. Děkujeme dobrovolníkům za pomoc. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli. 

Celkem 23 dobrovolníků se během sobotního dne postřídalo u pěti zapečetěných pokladniček s logem charity. Tradičně postávaly dvojice dobrovolníků u kasiček na Velkém náměstí a jedna blíže k Žižkovým sadům, kde program Slavností královny ELiščky navazoval na dění na náměstí.

Výtěžek  letošní sbírky se lehce přehoupnul přes magickou  dvacítku na 20 642 Kč. Celá částka je určená Domovu pro matky s dětmi, který matkám a otcům s dětmi nabízí pomoc při ztrátě bydlení. Rodiny zde nachází přechodný domov, kde vládne laslavost, úsměv, klid, pohoda a kde jsou všichni v bezpečí.

V rámci letošní sbírky se uskutečnila výherní anketa o rodinné vstupné na Stezku korunami stromů do Janských Lázní. Vítězem se stal pan Milan z Hradce Králové, který vezme na výlet obě své děti. Gratulujeme. Dalších deset účastníků ankety má možnost navštívit azylový dům Domov pro matky s dětmi.

V rámci ankety dotázaní odpovídali na otázku: Zda znají, popřípadě zda využili nějakou ze služeb OCH HK? Pomyslnou bednu vítězů obsadila  Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba s Domácí hospicovou péčí. Jedná se o terénní služby týmů zdravotních sestřiček a pečovatelů a pečovatelek, které svými červenými auty dojíždí přímo do rodin. Na otázku: Co se vám vybaví v souvislosti s Oblastní chairtou HK  / jedním slovem/ byly odpovědi ve 100% kladné. První místo jednoznačně obsadilo slovo POMOC, které vepsalo 36 dotázaných. Lidé psali dále slova: péče, červené autíčko, dobré skutky, obětavost, azyl, podpora, solidarita, obětavost, chudoba, Tříkrálová sbírka, úcta, pokoda, díky. Jedna paní napsala jméno své kamarádky, která byla v péči Domácí hospicové péče....objevilo se i jméno Petra, že by podobný příběh?   

Dovolte vyjádřit upřímné poděkování všem dobrovolníkům, kteří trpělivě stáli u kasiček, oslovovali  kolemjdoucí, komunikovali, rozdávali úžasnou energii a byli naprosto báječní. Jen díky jejich pomoci je možné tuto sbírku uskutečnit a získat podporu pro azylový dům. Důležité bylo i zviditelnnění naší hradecké Oblastní charity a připravovaných akcí. Děkujeme, úžasní dobrovolníci.

Jednotlivé kasičky

  • kasa1 - 3 994 Kč
  • kasa2 - 5 433 Kč
  • kasa3 - 4 810 Kč
  • kasa4 - 3 549 Kč
  • kasa5 - 2 856 Kč

Děkujeme za podporu CrossCafe  - konkrétně manažerce Crosscafe Ulrichovo náměstí Bc. Haně Kábrtové za zvýhodněné poukázky na nákup. Děkujeme za podporu provozovateli Stezky korunami stromů Krkonoše s.r.o.za Rodinný poukaz.

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek

Eliščina sbírka 2019 - foto Petr Štěpánek