Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem rekordní

Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem rekordní

Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem rekordní. Děkujeme dárcům i koledníkům králům. Děkujeme vedení obce za podporu.

Letos potřinácté vyšli tři králové do ulic naší obce, a to v sobotu 8. ledna 2022. Vloni se kvůli covidu klasická sbírka nekonala, byla pouze on-line. 

Sbírky se zúčastnilo celkem 9 skupin koledníků, což je téměř ideální počet. Je třeba říci, že ne všichni koledníci byli z Vysoké. Dost dětí mělo karanténu nebo jiný program, takže nám vypomohli hradečtí skauti, kteří přijeli v počtu 4 skupinek posílit naše koledníky. A  výsledek stál za to - vybralo se téměř 58 tisíc korun, což je historicky nejvyšší vykoledovaná částka v naší obci!  A jedna ze skupinek dokonce vybrala více než 11,5 tisíce korun, což je absolutní rekord.

Opravdu velký dík patří všem koledníkům, jejich rodičům a průvodcům. Dále si dovoluji jménem Charity ČR i jménem svým srdečně poděkovat všem dárcům a zároveň je ujistit o tom, že vybrané peníze budou skutečně využity na deklarovaný účel.  

Jiří Horák, starosta

Zdroj: https://www.vysoka-nad-labem.cz/aktuality/fotografie-a-vysledky-trikralove-sbirky-ve-vysoke-nad-labem

Vysoká nad Labem