EFS

Azylový dům pro muže a ženy je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova v Domě Matky Terezy. Mužům a ženám bez domova poskytuje bezpečné a stabilní prostředí formou dlouhodobějšího ubytování. Nabízí možnosti, příležitosti a šanci řešit, nebo vyřešit svou situaci. Služba je určena pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

q 040

Kontakt:

 • U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
 • 495 218 934
 • 777 736 012, 777 736 011, ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys
 • více kontaktů adresář
 • mapa
 • úhrada za poskytované služby 150 Kč/ den

Provozní doba: nepřetržitě, kapacita: 32 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy

CHAR_AD_logo_vertikalni

 

 

 

Dokumenty pro zájemce o službu

Zájemce o službu je povinen před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu.

Zájemce může využít formulář Žádost o službu Azylový dům.

Charakteristika služby

Poslání

Poskytovat bezpečné a stabilní prostředí včetně ubytování. Nabízíme možnosti, příležitosti a šanci vy/řešit svou situaci.

Cíle

Pomáhat, provázet a podporovat klienty tak, aby:

 • se lépe orientovali ve své situaci a v tom, co potřebují
 • měli stabilní příjem (zaměstnání, důchod, dávky)
 • se naučili lépe hospodařit s penězi, které mají k dispozici
 • měli vhodné a udržitelné bydlení
 • si samostatně zařizovali běžné záležitosti (komunikace na úřadech, v poradnách, běžných nebo specializovaných službách, apod.)
 • obnovili, posílili či rozvinuli své schopnosti a dovednosti (pravidelnost, dochvilnost, manuální zručnost)
 • měli přehled o svých dluzích a mohli je začít řešit (ideálně i vyřešili)
 • měli zajištěnou odpovídající zdravotní péči (obvodní lékař, zubař, psychiatr, jiní specialisté)
 • měli vyřízeny úřední záležitosti (OP, převod na ÚP, dávky, pojišťovnu, RL, doklady …)
 • přijali svou minulost, zorientovali se v přítomnosti a rozhodli se pro to, co dál.

 Cílová skupina

Muži a ženy od 18 let, kteří jsou bez přístřeší a neumí sami řešit náročnou životní situaci.

Našimi klienty mohou být například lidé, kteří

 • mají dluhy
 • mají potíže se závislostmi
 • se vrací z výkonu trestu
 • učí se zvládat nároky běžné společnosti
 • potřebují stálý příjem
 • pomoc s hospodařením
 • hledají zaměstnání
 • chtějí řešit svůj zdravotní stav

 Naše služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Službu neposkytujeme lidem  kteří

 • nedoloží-li doporučující posudek o zdravotním stavu;
 • již službu využívali, ta jim však byla vypovězena z důvodu porušování Smlouvy (a to po dobu 6 měsíců)
 • jsou imobilní, z důvodu bariérovosti zařízení

Zásady poskytování sociální služby

 • bezpečí klienta (střecha nad hlavou, teplo, voda, jídlo, odpočinek, režim, vždy je tu pracovník)
 • vzájemná důvěra/ přijetí (nesoudíme, nehodnotíme, vyslechneme, věříme příběhu)
 • podporující komunikace (srozumitelnost, partnerský přístup, motivace ke změně, k převzetí zodpovědnosti)
 • šance (nová, opakovaná, postavit se opět na vlastní nohy, vize lepší budoucnosti)

 Nabízíme

 • ubytování po dobu až 1 rok
 • podmínky pro přípravu stravy a hygienu
 • poradenství a pomoc při řešení nepříznivé životní situace

 Dále je možnost

 • Popovídat a poradit se se zkušeným pracovníkem
 • Využít podporu při:
  • hledání bydlení
  • hospodaření
  • hledání zaměstnání
  • řešení závazků
  • obnovování vztahů
  • realizaci svého plánu
 • Požádat o doprovod na úřady, k lékaři na poštu nebo do jiných institucí
 • Mít náplň volného času (dále se rozvíjet) -  počítač, tělocvična, posilovna, knihovna, práce na pozemku okolo DMT
 • Mít čisté ložní prádlo
 • Dostat poukázku na oblečení ze sociálního šatníku
 • Přihlásit si k nám poštu
 • Získat úvěrovou jízdenku do místa bydliště k vyřízení záležitostí na úřadech či u lékaře
 • Při pravidelných setkáních s klienty vyjádřit svůj názor.

Kapacita: je 36 lůžek, ubytování ve dvoulůžkových pokojích

Adresa a místo poskytování: Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Provozní doba: nepřetržitě včetně svátků, sobot a nedělí

Forma poskytované služby: pobytová

Úhrady za poskytování služby:

 • 150 Kč /za den

 Úhrada za fakultativní služby: 

 • odvoz osobních věcí klienta při stěhování 100 Kč po Hradci Králové, mimo HK 9 Kč/ km

Garantovaná nabídka služby Azylový dům

Zpět na úvodní stránku

Hrdinové Domu Matky Terezy
23. dubna 2020 Aktuálně Azylový dům

Hrdinové Domu Matky Terezy

Oblastní charita Hradec Králové představuje tým pracovníků, který zajišťujě každodenní pomoc lidem bez domova prostřednictvím Azylového domu, Denního centra, Noclehárny, Sociální rehalbilitace. 

Noc venku 2019
1. prosince 2019 Aktuálně Azylový dům

Noc venku 2019

Noc venku si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. Podruhé se jí prostřednictvím Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb prolidi bez domova, účastnila i Oblastní charita Hradec Králové  

Festival bez domova 2019
12. září 2019 Aktuálně Azylový dům

Festival bez domova 2019

Letos jsme se už nemohli dočkat třetího ročníku Festivalu bez domova, a tak jsme ho uspořádali již 31. srpna opět na Kavčím plácku v HK

Dům Matky Terezy – azylový dům s podporou ESF
26. března 2019 Aktuálně Azylový dům

Dům Matky Terezy – azylový dům s podporou ESF

Od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 je služba azylový dům poskytovaná v Domě Matky Terezy  podporovaná v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“,  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě
18. února 2019 Aktuálně Azylový dům

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě

Péče o ty, kteří pomoc potřebují, je v Oblastní charitě Hradec Králové nepřetržitý, nekonečný proces. Odborníci v sociální oblasti i odborný zdravotnický personál v jednotlivých zařízeních hradecké Oblastní charity jsou v denním kontaktu s lidmi, co péči a pomoc hledají.