EFS

Azylový dům pro muže a ženy je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova v Domě Matky Terezy. Mužům a ženám bez domova poskytuje bezpečné a stabilní prostředí formou dlouhodobějšího ubytování. Nabízí možnosti, příležitosti a šanci řešit, nebo vyřešit svou situaci. Služba je určena pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

q 040

Kontakt:

 • U Mostku 472/5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7
 • 495 218 934
 • 777 736 012, 777 736 011, ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys
 • více kontaktů adresář
 • mapa
 • úhrada za poskytované služby 150 Kč/ den

Provozní doba: nepřetržitě, kapacita: 32 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy

CHAR_AD_logo_vertikalni

 

 

 

Dokumenty pro zájemce o službu

Zájemce o službu je povinen před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu.

Zájemce může využít formulář Žádost o službu Azylový dům.

Charakteristika služby

Poslání

Poskytovat bezpečné a stabilní prostředí včetně ubytování. Nabízíme možnosti, příležitosti a šanci vy/řešit svou situaci.

Cíle

Pomáhat, provázet a podporovat klienty tak, aby:

 • se lépe orientovali ve své situaci a v tom, co potřebují
 • měli stabilní příjem (zaměstnání, důchod, dávky)
 • se naučili lépe hospodařit s penězi, které mají k dispozici
 • měli vhodné a udržitelné bydlení
 • si samostatně zařizovali běžné záležitosti (komunikace na úřadech, v poradnách, běžných nebo specializovaných službách, apod.)
 • obnovili, posílili či rozvinuli své schopnosti a dovednosti (pravidelnost, dochvilnost, manuální zručnost)
 • měli přehled o svých dluzích a mohli je začít řešit (ideálně i vyřešili)
 • měli zajištěnou odpovídající zdravotní péči (obvodní lékař, zubař, psychiatr, jiní specialisté)
 • měli vyřízeny úřední záležitosti (OP, převod na ÚP, dávky, pojišťovnu, RL, doklady …)
 • přijali svou minulost, zorientovali se v přítomnosti a rozhodli se pro to, co dál.

 Cílová skupina

Muži a ženy od 18 let, kteří jsou bez přístřeší a neumí sami řešit náročnou životní situaci.

Našimi klienty mohou být například lidé, kteří

 • mají dluhy
 • mají potíže se závislostmi
 • se vrací z výkonu trestu
 • učí se zvládat nároky běžné společnosti
 • potřebují stálý příjem
 • pomoc s hospodařením
 • hledají zaměstnání
 • chtějí řešit svůj zdravotní stav

 Naše služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Službu neposkytujeme lidem  kteří

 • nedoloží-li doporučující posudek o zdravotním stavu;
 • již službu využívali, ta jim však byla vypovězena z důvodu porušování Smlouvy (a to po dobu 6 měsíců)
 • jsou imobilní, z důvodu bariérovosti zařízení

Zásady poskytování sociální služby

 • bezpečí klienta (střecha nad hlavou, teplo, voda, jídlo, odpočinek, režim, vždy je tu pracovník)
 • vzájemná důvěra/ přijetí (nesoudíme, nehodnotíme, vyslechneme, věříme příběhu)
 • podporující komunikace (srozumitelnost, partnerský přístup, motivace ke změně, k převzetí zodpovědnosti)
 • šance (nová, opakovaná, postavit se opět na vlastní nohy, vize lepší budoucnosti)

 Nabízíme

 • ubytování po dobu až 1 rok
 • podmínky pro přípravu stravy a hygienu
 • poradenství a pomoc při řešení nepříznivé životní situace

 Dále je možnost

 • Popovídat a poradit se se zkušeným pracovníkem
 • Využít podporu při:
  • hledání bydlení
  • hospodaření
  • hledání zaměstnání
  • řešení závazků
  • obnovování vztahů
  • realizaci svého plánu
 • Požádat o doprovod na úřady, k lékaři na poštu nebo do jiných institucí
 • Mít náplň volného času (dále se rozvíjet) -  počítač, tělocvična, posilovna, knihovna, práce na pozemku okolo DMT
 • Mít čisté ložní prádlo
 • Dostat poukázku na oblečení ze sociálního šatníku
 • Přihlásit si k nám poštu
 • Získat úvěrovou jízdenku do místa bydliště k vyřízení záležitostí na úřadech či u lékaře
 • Při pravidelných setkáních s klienty vyjádřit svůj názor.

Kapacita: je 36 lůžek, ubytování ve dvoulůžkových pokojích

Adresa a místo poskytování: Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Provozní doba: nepřetržitě včetně svátků, sobot a nedělí

Forma poskytované služby: pobytová

Úhrady za poskytování služby:

 • 150 Kč /za den

 Úhrada za fakultativní služby: 

 • odvoz osobních věcí klienta při stěhování 100 Kč po Hradci Králové, mimo HK 9 Kč/ km

Garantovaná nabídka služby Azylový dům

Zpět na úvodní stránku