Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové
18. listopadu 2021 Aktuálně OCH HK

Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové

Děkujeme za podporu projektu "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové".  Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

V rámci projektu "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové" bude zakoupeno jedenáct osobních automobilů, které budou zajišťovat poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny projektu. Projekt má vazbu na zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve kterém jsou vymezeny různé druhy sociálních služeb. Projektem bude podpořena charitní pečovatelská služba, raná péče a poradna domácí hospicové péče, které jsou poskytovány terénní formou.

Cílem projektu je zvýšení flexibility poskytované sociální péče, ke kterému dojde prostřednictvím pořízení deseti nových hybridních vozidel a jedním vozidlem s CNG pohonem. Díky tomuto nákupu si budou moci sociální pracovníci plánovat cesty na základě potřeb klientů a nebudou se přitom muset ohlížet na dostupnost vozidla a koordinovat svou činnost s dalšími službami.

Výsledky projektu „Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Hradec Králové“ povedou k naplnění investiční priority IP 13 „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ a specifického cíle 6.1 REACT-EU.

loga-ESIF-MMR