Oblastní charita Hradec Králové slaví 30 let
30. května 2022 Aktuálně OCH HK

Oblastní charita Hradec Králové slaví 30 let

Prvního června uplyne 30 let od podpisu zakládající listiny Oblastní charity Hradec Králové. Je vnímaná jako stabilní, profesionální, dobře fungující organizace, kde je prostor pro laskavost, empatii, ochotu.

Oblastní charita Hradec Králové patří mezi největší neziskové organizace v regionu. Prostřednictvím dvou zdravotních služeb a deseti sociálních služeb nabízí pomoc a podporu lidem v těžkých životních situacích. 

Vznik hradecké Oblastní charity - Informace Královéhradecké diecéze, červenec 1992/1, JUDr. Václav HorákČinnost Oblastní charity Hradec Králové navazovala na práci dřívějšího Diecézního střediska křesťanské pomoci, která se zaměřovala na misijní pomoc formou zasílání ošacení, na drobnou finanční výpomoc, pomoc v nemoci, na podporu při vzniku ošetřovatelského kurzu bl. Zdislavy, dvouletého pomaturitního studia s křesťanským zaměřením na Zdravotnické škole v Novém Bydžově, na finanční a pracovní pomoc při opravě fary v Osicích. Dále byla charitní pomoc realizovaná ve formě poskytování balíčků odsouzeným ve věznicích, umožněn prázdninový pobyt 13 dětem na faře v Chotěborkách u Velichovek. OCH HK přebrala také centrum pro mentálně postižené děti v ul. Prokopa Holého. Uvedené akce byly postupně realizovány již od závěru doku 1989 obětavými farníky, činnými v Diecézním středisku a Výborem křesťanské pomoci... “ 

Na začátku domácí péče a pomoc lidem bez domova - V lednu 1992 byl oficiálně otevřen azylový domu pro lidi bez domova v areálu bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. V této době vzniknul i Sociální šatník. O rok později byla otevřena nová patrová budova Dům Matky Terezy, sociální služby pro lidi bez domova, kde se začaly poskytovat služby komplexně, prostřednictvím nízkoprahového denního centra, azylového domu, noclehárny a sociální rehabilitace. Na startu hradecké charity stály také týmy pečovatelek a zdravotních sester, které pamatují začátky bez moderní techniky, automobilů a pevných pravidel pro poskytování péče. Od prvních návštěv bylo však zřejmé, že domácí péče je důležitou a velmi potřebnou součástí systému nabídky poskytování zdravotních a sociálních služeb v České republice. V současné době samostatně fungují dvě střediska sídlící v ulici Na Kropáčce - Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba.

Dvacet let oslavil Domov pro matky s dětmi a Poradna pro lidi v tísni - Dvacet let již nachází u Oblastní charity HK pomoc i matky, otcové s dětmi, kteří ztratili domov. Azylový dům se na přechodnou dobu stává jejich bezpečným domovem, kde cítí porozumění, laskavost, upřímný zájem o jejich osudy. Významné výročí oslavila letos v květnu také Poradna pro lidi v tísni. Dluhy, manželské problémy, životní krize, exekuce, sociální dávky, majetkové vypořádání po rozvodu, jsou těžká životní témata, s kterými pracovníci Poradny denně pracují a pomáhají řešit.

Pomoc rodinám s dětmi s postižením - Od roku 2004 nabízí hradecká Oblastní charita pomoc také rodinám, které doma pečují o dítě s postižením. Poradkyně Střediska rané péče Sluníčko jsou ve své profesi velice blízko zoufalství a beznaději, které s sebou narození dítěte s postižením přináší. V péči jsou rodiny s dětmi s autismem, Downovým syndromem, děti s vadami zraku i dalším tělesným i mentálním postižením. Pomoc a podporu jim poskytují poradkyně rané péče přímo v jejich domácnostech, což zajišťuje, že děti mnohem lépe spolupracují při aktivitách a cvičení.

Problematika domácího násilí - Domácí násilí bylo v České republice ještě na konci 90. let minulého století zcela přehlíženým tématem. Společnost však postupem času přestala před tímto problémem zavírat oči. Po roce 2006 se ohroženým ženám i mužům začala věnovat centra profesionální pomoci. Pod Oblastní charitou bylo založeno Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které řeší domácí násilí u ohrožených osob z celého Královéhradeckého kraje.

Péče o nevyléčitelně nemocné - Oporou nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám je již devět let Domácí hospicová péče a o tři roky mladší Poradna Domácí hospicové péče.  Specializovaný tým zdravotních sester a lékařů paliativní medicíny provází pacienty v domácím prostředí v jejich posledních dnech života s nevyléčitelnou nemocí.  Jsou oporou i blízkým i v době truchlení.

Dobrovolníci vždy s hradeckou charitou - Velikou pomocí a oporou jsou dobrovolníci. Byli u zrodu hradecké charity, stojí při ní i dnes. Pomáhají, podílí se na pořádání dobročinných akcí, přiloží ruku k dílu. Ochotní lidé s dobrým srdcem.

Lidé z charity - Za třicet let prošlo Oblastní charitou Hradec Králové mnoho skvělých lidí. Každý svojí měrou přispěl k rozvoji služeb, k jejich zdárnému chodu i k jejich dobrému jménu. Většina odchozích pokračuje v práci v neziskovém sektoru, v našich srdcích zůstali i ti kolegové, kteří odešli navždy. 

30 let OCH HK