Podpora měst a obcí v roce 2021
15. prosince 2021 Aktuálně OCH HK

Podpora měst a obcí v roce 2021

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje zdravotní a sociální služby. Okolní města a obce i letos finančně podpořily naši pomoc, kterou poskytujeme jejich obyvatelům.

OCH HK nabízí pomoc, péči a poradenství lidem nemocným, umírajícím, seniorům, rodinám s dětmi s postižením, lidem bez přístřeší, v nouzi, lidem s dluhy či v jiných těžkých životních situacích, osobám ohroženým domácím násilím. Děkujeme.

Poradkyně rané péče, zdravotní sestřičky i pečovatelky jezdí za lidmi přímo do jejich domovů. Lidé bez přístřeší, muži i matky s dětmi mohou přechodně bydlet v charitních azylových domech, či docházet do noclehárny, denního centra a využívat služby sociální rehabilizace. Lidé hledající pomoc před domácími agresory, kteří jsou zadlužení, rozvádí se, či jsou v jiné životní krizi, dochází do našich dvou poraden. Za dlouholetou historii hradecké Oblastní charity jsme pomohli mnoha mnoha lidem z malých i velkých obcí a měst.

Lidé oceňují péči doma, která řeší problematické přesuny a převozy, u poradenství naopak vítají anonymitu, kterou velké město poskytuje. Naše služby jsou jistotou pro všechny potřebné.

Každý finanční dar je velice povzbuzující. Vnímáme jej jako projev důvěry v naši práci, je zrcadlem skutečnosti, že naše pomoc je vidět, je důležitá, potřebná a vyhledávaná.

Každého finančního daru si velice vážíme a děkujeme za něj.

V roce 2021 nás ze svého rozpočtu podpořila města a obce:

 

Děkujeme Vám.