Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu
27. října 2022 Aktuálně OCH HK

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu

Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Hradec Králové, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Hradec Králové, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k   zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt podpoří celkem 31 sociálních služeb: 2 služby podpory samostatného bydlení, 2 azylové domy, 1 intervenční centrum, 5 sociálně terapeutických dílen a 21 sociálních rehabilitací.

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII zajistí poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným na území Královéhradeckého kraje, reaguje na měnící se sociální podmínky m, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.EU-SPOLUFINANCOVANO-Barevne-RGB