Tříkrálová koleda již zní i ulicemi Královéhradecka
5. ledna 2022 Aktuálně OCH HK

Tříkrálová koleda již zní i ulicemi Královéhradecka

Tříkrálová koleda začíná znít ulicemi Královéhradecka. Děkujeme laskavé rodině Maříkových za originální nazpívání koledy. Pokud koledníky krále nepotkáte, lze projekty hradecké charity podpořit i on-line, či do statických kasiček.

 

Pokud koledníky krále nepotkáte, lze projekty hradecké charity podpořit i on-line, či do statických kasiček.

Chci podpořit projekty Oblastní charity Hradec králové

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 podpoří

Hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, přípravné práce pro výstavbu lůžkového hospice, odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, dále humanitární projekty v Indii (5 %, např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně). Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika a další projekty na pomoc lidem v nouzi.    

Finanční prostředky uplynulé Tříkrálové sbírky 2021 jsme využili na úhradu provozních nákladů potřebných k zajištění fungování Poradny pro lidi v tísni a Poradny Domácí hospicové péče. K úhradě nákladů vynaložených na nákup zdravotnických prostředků pro klienty Domácí hospicové péče a k dokrytí mzdových nákladů personálu Domácí hospicové péče. 

Moc bychom si přáli, aby nový rok odstartoval šťastněji a radostněji. Moc bychom přáli nám všem, aby situace byla příznivá pro jakékoliv aktivity a setkávání, pro klidný a radostný život. 

Obrázek: Projekt OCH HK v rámci Tříkrálové sbírky - výstavba Lůžkového hospice ve Stěžerách

Lůžkový hospic