Tříkrálová sbírka 2021 - děkujeme Vám
4. února 2021 Aktuálně OCH HK

Tříkrálová sbírka 2021 - děkujeme Vám

Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, dovolte, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za pomoc a podporu při organizaci Tříkrálové sbírky 2021. Děkuji Vám i všem dobrým lidem, kteří přispěli na pomoc potřebným, či jakkoliv jinak v těchto těžkých dnech pomohli.

Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná. Chyběli králové v bílých pláštích v ulicích, nebylo slyšet radostné zpívání tříkrálové koledy, nikdo nezvonil u dveří domácností. Chyběla setkávání, která činí sbírku tak lidsky výjimečnou a jedinečnou. Tříkrálová sbírka téměř vzala možnost fyzického darování do kasiček, nabídla však nově formu darování online. Letošní výtěžek se zdaleka nepřibližuje k výtěžkům z minulých let, ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají těžké časy v osobním i pracovním životě, je výtěžek velmi povzbudivý a radostný.

Mám velkou radost z celkové částky 826 843 Kč, která se součtem výtěžků ze 104 zapečetěných kasiček (356 851 Kč) a online plateb (k 31. lednu 469 992 Kč) doposud sešla. Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. Do této doby stále pokračuje online část sbírky na www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je pro naši činnost velmi důležitá, pomáhá zajistit projekty, pro které se nedaří zajistit finance z jiných zdrojů. I když je letošní výtěžek nižší, naše hradecká Oblastní charita se musí s aktuální situací vyrovnat a zvládnout ji. Nejdůležitější je, aby mezi lidmi zavládl klid, aby se cítili bezpečně a byli zdraví.

Výtěžek pro Královéhradecko bude určený pro domácí hospicovou péči, kamenný lůžkový hospic ve Stěžerách, odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, provozně technické zázemí a vybavení pro sociální a zdravotní služby OCH HK, pečovatelská služba regionu Královéhradecko a Třebechovicko. Pět procent je určeno pro realizaci humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních). Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.

 S úctou a přáním klidného roku Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel, Oblastní charita Hradec Králové      

TKS-LOGO fin_black-01