V hradecké Oblastní charitě jsou připraveni i na podzimní období. Jarní pandemii zvládli.
14. září 2020 Aktuálně OCH HK

V hradecké Oblastní charitě jsou připraveni i na podzimní období. Jarní pandemii zvládli.

Léto se pomaličku rozpouští v chladných ranních mlhách. Prázdniny jsou minulostí. Jak mávnutím proutku uplynulo více jak 11 týdnů od doby, kdy se s úlevou všech začala situace s nákazou koronavirem uvolňovat. Náročné období jsme zvládli ve všech službách, které Oblastní charita Hradec Králové poskytuje.  Na konci září však virus rozehrává další partii…

Aktuální bezpečnostní opatření nejméně zasáhnou pracovní postupy zdravotních sestřiček, hospicových sestřiček, pečovatelek a pečovatelů. Ti všichni pokračují v režimu nošení roušek od jara. Cílovou skupinou jejich péčí tvoří převážně senioři ve vysokém věku a opatrnost a bezpečí jsou žádoucí.  Ve všech střediscích zůstala po jarní pandemii k dispozici příchozím desinfekce na ruce, dne 10. září se do všech služeb vrátily opět roušky.

Semafor rozhodne

Oblastní charita Hradec Králové se v případě zhoršení epidemiologické situace bude řídit krizovým plánem. Obecně platná opatření pro celou organizaci doplňují dílčími opatřeními jednotlivá střediska s ohledem na konkrétní službu.

Ambulantní služby

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Poradna pro lidi v tísni, Poradna Domácí hospicové péče a Středisko rané péče Sluníčko zajistí službu distančně, formou konzultací přes skype, telefon, e-mail apod. Již na jaře se tento systém osvědčil a v maximální možné míře poskytl klientům podporu a pomoc. Osobní kontakt plnohodnotně nenahradil, ale důležité bylo, že lidé v těžkých situacích nezůstali bez pomoci. I pro rodiny z rané péče, které doma pečují o dítě s postižením byla i tato forma pomoci na přechodnou dobu přijatelná. Celodenní péče o dítě s postižením je pro rodiče velmi náročná, natož v době, kdy s dětmi nemohou ven.

Pobytové služby

Zajištění plynulého chodu v Domově pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy – středisku sociálních služeb pro lidi bez domova se týkají především personálního obsazení pracovníků, kteří zůstanou na pracovišti v případě nařízení karantény celého zařízení. Osvědčilo se opatření v Domě Matky Terezy, kdy na jaře mohli lidé bez domova zůstat celý den v přímo v budově. Téměř stovka lidí pod jednou střechou několik týdnů znamenala extrémně nestandardní situací, ale díky vysokému pracovnímu i lidskému nasazení týmu pracovníků, díky vstřícnosti a spolupráci klientů, zvládli společný dlouhý čas všichni dobře. Další specifika má i Domov pro matky s dětmi, kde platí nově i zákaz návštěv. „V Domově pro matky s dětmi jsme již týden zpátky roušky začali používat ve společných prostorách a kancelářích, s výjimkou dětí do dvou let. Máme opět zvýšený režim desinfekce společných prostor a koupelen, nepřijímáme žádné darované ošacení, obuv ani hračky.“ řekla vedoucí azylového domu Zdena Koutníková.

Terénní služby

Zdravotní sestřičky a hospicové sestřičky svoji péči neomezí, zajistí však co nejmenší možnou míru vzájemného potkávání pracovníků na středisku.  Pečovatelská služba v případě červené barvy na semaforu omezí péčí na nezbytně nutné úkony a minimalizuje kontakt pracovníka s klientem i počet pracovníků, kteří s klientem do kontaktu přijdou.

Co konec roku přinese, nikdo neví. Scénář prozatím není moc veselý. Dodržování bezpečnostních pravidel je cesta, jak v tímto časem projít fit. Moc bychom toto přáli Vám i nám.89933289_10217027316462298_4987403521188954112_o