Adresář

Milena Altmannová, DiS.

vedoucí sociální pracovnice pro Azylový dům
Tel: 495 218 934, 777 736 012     8byo4Z277mzk4.enW7c-T65j4mnr1W7r

Dr. Roman Binder

odborný dluhový poradce Poradny pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612     ~hzk4W6a9_rBQOQ938Es-Z.cT-M

Bc. Kateřina Bittnerová

sociální pracovník
Tel: 495 221 810, 774 747 405     68Go87d7T9vD-.9j-onjGK7%WkvDR6a4Ys

Markéta Bohuslavová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 495 530 188, 777 737 613     YaBCQOQ938Es-Z.cT-M

Mgr. Ludmila Boučková

sociální pracovnice
Tel: 770 155 571, 495 221 810     7nqwZ-54XhHm1~l7VX~mYZhaa8uuO1p

Mgr. Jakub Cutych

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 775 418 656, 775 418 656     58xESW7marprQOQ938Es-Z.cT-M

Mgr. Zdislava Čepelková

vedoucí Poradny pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612     g_vC2Zl7T-rzV-agc8m%C1.7~bGkY929g

Alice Doksanská

Kordinátorka půjčovny pomůcek
Tel: 777 611 263, 734 461 836    

Bc. Ilona Dynterová

sociální pracovnice a poradkyně rané péče
Tel: 774 838 277     4eBxRW8q9mrB5f56LTprRb~lWaxhTj

Bc. Romana Fišerová

vedoucí sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Domu Matky Terezy
Tel: 495 218 934, 774 836 277     ~hzk4Z2.4lrB5f56LTprRb~lWaxhTj

Jana Heczková, DiS.

sociální pracovnice sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 773 244 532, 777 736 013     58AkO699gdBFRYUSYanBZd5%65pJ

Marie Hesounová

Pracovnice půjčovny pomůcek
Tel: 773 244 523    

Mgr. Václav Hrček,

koordinátor projektů
Tel: 495 516 098, 773 516 098     c8pvRf2%~-ruQOQ938Es-Z.cT-M

Bohdana Hušková

zdravotní sestra
Tel: 778 529 548    

Mgr. Pavlína Chmelíková

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Tel: 495 260 732, 777 721 642     %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p

Bc. Renáta Janková

Sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 778 880 475, 777 737 612     ~.Ak-Z2bWgxy.Z4WH-uk87j73dkmb