Adresář

Lucie Baráková

pracovník v sociálních službách

Kamila Černá

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 610     68zs2Z290kAkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Bc. Jaroslav Dolejší

pracovník v sociálních službách - noclehárna
Tel: 739 484 909     58Ey9-5nT_BvV8iaVX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Ing. Kristýna Doubková

pracovník v sociálních službách

Bc. Radmila Fedora, DiS.

vedoucí Centra Domek, sociální pracovník
Tel: 731 598 983     ~8qwZ-541.qy8Z4WHduhY929WkvDRc29g

Dana Hamsová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 621 408     Z8AkO65e%hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Iryna Handura

pracovník sociálních služeb

Bc. Lenka Holcová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 598 873     7.AuRW.g7-BFRYUS6akr1W77~bGk9W7r

Mgr. Jan Hornych

sociální pracovník
Tel: 735 764 470     58AhY~hff-ujGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Anna Hylská

účetní, administrativní pracovník
Tel: 327 315 718, 731 598 862     WgAkO6od%dnjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Zdeňka Chmelařová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 596 451     g_rx1Z293frvRbenW7c-162%65pk87j7%5pJ

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel: 739 484 910     8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p