Jarní setkání se seniory 2019

Jarní setkání se seniory 2019

Tradičně dvakrát do roka organizuje Charitní pečovatelská služba setkání se svým klienty - seniory. Účas seniorů byla letos rekordní.

Pečovatelky a pečovatelé vyzdobili společenskou místnost  Domu sociálních služeb jerními květy a velikonočními dekoracemi. V rámci programu tradičně za seniory přišly děti s flétničkami a v krátkém pásmu zahrály celou řadu veselých písniček.

K uvolněné a příjemné atmosféře přispěl i pan Krepindl, který hrál téměř dvě hodiny na harmoniku. Hudba je lék na všechny chmury, a tak senioři zpívali, povídali si mezi sebou i se svými pečovateli a pečovatelkami a společně užili si příjemné odpoledne. 

setkání se seniory