Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI

ESF + KHK

Od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou HK, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívající k   zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Projekt podpoří celkem  27 sociáních služeb: 2 služby podpory samostatného bydlení, 6 azylových domů, 1 intervenční centrum, 5 sociálně terapeutických dílen a 13 sociálních rehabilitací.