Pomoc lidem bez domova v době korovanaviru
21. května 2020 Aktuálně Denní centrum

Pomoc lidem bez domova v době korovanaviru

Vyhlášení nouzového stavu v souvislostí s pandemií koronaviru mělo dopad i na běžný život Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Přijatá bezpečnostní opatření se týkala všech čtyř sociálních služeb, které se zde poskytují. Nejvíce změn bylo nastaveno v denním centrua v noclehárně.

Uplynulé týdny byly velkou zkouškou pro celý tým Domu Matky Terezy. Přestože se život v pandemii začíná zklidňovat, jsou stále velmi živé vzpomínky na začátek března letošního roku, kdy byla situace velmi nepřehledná a extrémně stresující. Nést tíhu zodpovědnosti za udržení chodu největšího zařízení, které pracuje s lidmi bez domova, je v této mimořádně těžké době náročné. Dana Pechová s týmem svých spolupracovníků tuto výzvu zvládli a zvládají.

Rozhovor poskytla Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy, střediska čtyř sociálních služeb pro lidi bez domova.

Zodpovědnost

Byli jsme nuceni připravit se na situaci, se kterou nikdo neměl zkušenosti. Vzít na sebe zodpovědnost za kroky, které mají ochránit klienty i naše pracovníky. Nic nepodcenit, na nic nezapomenout. Zároveň ale udržet chladnou hlavu. Společně s celým týmem Domu Matky Terezy a vedením naší charity jsme připravili „Krizový plán“, který jsme konzultovali i s Krajskou hygienickou stanicí. Na základě jejich vyjádření bylo nutné výrazně posílit ochranu pracovníků charity před nákazou, což v počátcích nouzového stavu nebylo jednoduché. Situace byla nepřehledná, měli jsme minimum ochranných prostředků. Naše pracovnice se připojily k šití roušek a více jak 200 jich v první vlně rozdali mezi naše pracovníky.

Krizový plán

Krizový plán denního centra a noclehárny měl za cíl poskytnout klientům přechodně podmínky k téměř celodennímu pobytu v budově našeho zařízení, omezit jejich pohyb a minimalizovat riziko šíření nákazy po městě i v Domě Matky Terezy. V běžném čase se na denním centru během dne prostřídají dvě skupiny různých klientů, maximálně třicet klientů dopoledne a třicet i odpoledne. V souvislosti s nastalou situací jsme měli v prostorách denního centra, dočasně upravených třech nocležnách v  přízemí a provizorní nocležně pro ženy v tělocvičně přes celý den a noc kapacitu pro 60 klientů. Dalších 32 mužů využívalo pobytovou službu azylový dům. Místnosti jsme dovybavili stoly a židlemi, provozní dobu upravili a přizpůsobili tak, aby nikdo z klientů nemusel odcházet. Při nepříznivém počasí mohli klienti venku využít stany a mobilní toalety. Areál Domu Matky Terezy naši klienti nemuseli opouštět ani v době pravidelných úklidů.

Kdo chtěl, mohl zůstat v bezpečí.

Vnitřní bezpečnostní pravidla zahrnovala pravidelné měření teploty, používání desinfekce, nošení roušek, odstupy při výdeji jídla, potkávací režim, vymezení pohybu po budově. Zprvu jsme nepřijímali nové klienty, službu jsme poskytovali pouze klientům, které jsme znali a kteří byli ochotní dodržovat nastavená pravidla. Posléze jsme začali přijímat i nové klienty s tím, že museli projít testování. Do současné doby bylo testováno asi 50 pracovníků a klientů, všichni s negativním výsledkem. Nyní máme testy k dispozici a současně je jeden člen našeho týmu, který má potřebné vzdělání, je proškolen a může operativně testovat pracovníky i klienty.

Naši klienti

Dalo by se říct, že klienti situaci zvládli. Se svými obavami a strachem nemuseli chodit nikde po ulicích. S nadšením, hlavně v začátcích, přijali nová bezpečnostní opatření a změny. Byli spokojení, že se je snažíme ochránit. Dodržovali pravidla, dokázali usměrnit i své emoce. Čas v denním centru plynul téměř bez šarvátek a potyček, panoval zde klid. Aktuálně se začíná situace rozvolňovat. Klienti již nevyužívají mimořádná opatření denního centra naplno. Dopoledne jich přijde hodně, odpoledne jich je tu pár. Opět se blížíme k datu, kdy se vrátíme k normálnímu dvoufázovému provozu.

Upřímné díky

Touto cestou bych ráda poděkovala všem lidem i organizacím, kteří nás v této nelehké době podporovali. Děkujeme za našité roušky, desinfekci, také domácí buchty, časopisy a stolní hry... Děkujeme za podporu MUDr. Tereze Bukové a panu Miletínovi.

Děkuji svým kolegům, kteří s odvahou a nasazením pracovali v první linii. Uplynulé dva měsíce byly velmi náročné pro nás všechny. Obavy a pocity nejistoty byly na místě. Když se ohlédnu, nevnímám tento čas negativně. Byl příležitostí k přehodnocení různých oblastí a restartu k pozitivní změně v budoucnu.

Zodpovědnost - foto. bc. Petr Macl