Image 3

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je sociální služba poskytující krizovou intervenci, sociálně právní a psychologické poradenství lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a jejich blízkým od 16 let věku. Služba je nabízena bezplatně a diskrétně. Pracovníci poskytují osobní, telefonické a emailové konzultace.

Aktuálně:

Lektorky Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím vedou akreditovaný kurz  - Specifika kontaktu a spolupráce s lidmi ohroženými a zažívajícími domácí násilí  (akreditace MPSV A2022/1226-SP/VP) - kurz určený pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Tři termíny jednodenního kurzu. Více viz prolink

 

 

konzultace 3

Kontakt

 

 

 • Dotaz  -  bezpěčně, anonymně

 

Provozní doba

Po 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
ÚT, ČT 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní
ST   13:00 – 18:00
ČT 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
7:30 – 13:00  

 

IC_logo_RGB

Charakteristika služby

Poslání

Poskytovat podporu, poradenství a provázení lidem ohroženým domácím násilím a jejich blízkým. Služby nabízíme bezplatně a diskrétně. Podporujeme život bez násilí.

Cíle

Podpora osob ohrožených, podpora osob blízkých ohrožených osob, spolupráce s dalšími institucemi a přenášení informací o domácím násilí odborné i laické veřejnosti.

1 / Podporovat osoby ohrožené domácím násilím

Cílem služby je podporovat naše klienty - osoby ohrožené domácím násilím, na cestě k životu bez násilí, a to tak že:

 • mají informace o bezpečnostním plánu a možných ochranných opatřeních,
 • vědí, kam se mají obrátit v případě akutního i dlouhodobého ohrožení,
 • vědí, jak se chovat v kontaktu s násilnou osobou,
 • mají informace o rizicích a dopadech domácího násilí,
 • znají svá práva a povinnosti,
 • umí rozpoznat a využívat vnitřní i vnější zdroje podpory,
 • mají dostatek informací, které mohou vést ke změně životní situace,
 • rozumí svému prožívání a potřebám,
 • mají náhled na svoji situaci,
2/ Podporovat blízké osoby ohrožených osob

Dalším cílem služby je podporovat blízké osoby ohrožených osob na cestě k životu bez násilí a to tak, že:

 • mají informace o službách intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a dalších návazných službách,
 • rozumí prožívání a myšlení osoby ohrožené domácím násilím,
 • chápou projevy, rizika a dopady života v domácím násilí pro všechny zúčastněné,
 • dovedou využít pomoc a podporu pro sebe.
3/ Spolupracovat s dalšími institucemi

Cílem služby je zároveň spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet informace o domácím násilí odborné i laické veřejnosti tak, že:

 • poskytovatelé státních i nestátních služeb jsou informováni o práci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a jsou aktivně oslovováni ke spolupráci,
 • kontakty na intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a materiály o domácím násilí jsou umístěny tak, že k nim má veřejnost snadný přístup (nemocnice, úřady, neziskové organizace, www stránky),
 • pravidelně 4 krát ročně jsou zveřejněny články o DN v regionálním tisku a na www stránkách,
 • pravidelně 4 krát ročně je uspořádána přednáška nebo školicí akce pro laickou, nebo odbornou veřejnost o DN,
 • každý rok je pořádána alespoň jedna propagační akce, ve které je veřejnost seznámena nabídkou služeb.
Cílová skupina
 • osoby ohrožené domácím násilím a osoby blízké (kromě osob násilných),
 • osoby starší 16 let,
 • osoby převážně z Královéhradeckého kraje.

V oblasti prevence domácího násilí: působíme na laickou veřejnost.

V oblasti řešení konkrétních případů domácího násilí: spolupracujeme s odbornou veřejností.

Zásady služby
 • Dostupnost - IC sídlí v centru města Hradec Králové, je dosažitelné prostřednictvím MHD i pěší chůzí. IC se nachází ve zvýšeném přízemí, do prostor vede celkem 10 schodů. Konzultace osobám ohroženým domácím násilím poskytujeme osobně, telefonicky či mailem. Provozní doba IC vychází vstříc pracujícím lidem, 3x týdně má IC otevřeno do 17 hodin. Na konzultaci není třeba mít doporučení, je možné přijít i bez předchozího objednání. Klientům, kteří žijí mimo Hradec Králové a ze zdravotních nebo finančních důvodů nemohou přijet na konzultaci do IC, nabízíme výjezdní konzultaci do místa jejich bydliště. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Respekt - Přijímáme příběh klienta bez hodnocení a respektujeme jeho rozhodnutí k řešení situace.
 • Mlčenlivost - Zachováváme důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta neposkytujeme informace dalším osobám nebo institucím. Mlčenlivosti jsou pracovníci zbaveni pouze u konkrétních trestných činů, na které se podle trestního zákoníku vztahuje ohlašovací povinnost. Mlčenlivosti jsme zbaveni také na základě písemné žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo trestního soudu, když lze požadované údaje propojit s osobními údaji uvedenými v dokumentaci IC. Ohrožená osoba má právo vystupovat anonymně.
 • Rovnost - Naše služby poskytujeme všem osobám ohroženým domácím násilím bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sexuální orientaci, pohlaví nebo náboženskému vyznání.
 • Odbornost - Pracovníci IC mají odpovídající vysokoškolské vzdělání. Svoji odbornost neustále prohlubují dalším vzděláváním v oblastech souvisejících s tématem domácího násilí. Mají k dispozici pravidelnou supervizi, kterou vede zkušený odborník. Supervize jim pomáhá zvyšovat nadhled a propojovat souvislosti mezi vlastním vnímáním situace a chováním či prožíváním ohrožené osoby. Pracovníci mají ke zvyšování své odborné úrovně možnost využít také pravidelné intervize týmu.

Kapacita ambulantní formy služby: 16 půlhodinových konzultací denně.

Kapacita terénní formy služby: 2 půlhodinové konzultace denně.

Garantovaná nabídka služby Intervenční centrum.

Praktické rady v případě ohrožení - bezpečnostní plán

V akutním nebezpečí

 • Volejte policii 158, nebo linku 112.
 • Pokud jste napadeni během volání na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
 • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
 • S policií chtějte mluvit bez přítomnosti násilné osoby.
 • Policie ČR může násilnou osobu vykázat na 10 dní ze společného obydlí.

(http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-institut-vykazani.aspx)

 • Pokud nebyla násilná osoba po incidentu vykázána, zvažte odchod z domácnosti.
 • Pokud jste v důsledku incidentu zraněni, vyhledejte lékaře a oznamte, co se stalo.
 • Pokud odcházíte z domácnosti s nezletilými dětmi, je nutné informovat o situaci příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pokud Vám nehrozí akutní nebezpečí, doporučujeme odchod z domácnosti předem dobře naplánovat.

V případě, že potřebujete situaci probrat v době, kdy nemá intervenční centrum provozní hodiny, je možné se poradit na následujících linkách:

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 – nonstop, zdarma
 • Dona linka 251 511 313 – nonstop, zpoplatněna běžným tarifem

 

Internetová poradna - anonymně, bezpečně

Rychlá pomoc  nenech.se

Prostor pro dotaz do Intervenčního centra HK

 

Jak to u nás vypadá

konzultace 3
konzultovna 3 druhá část

 

 

konzultovna 2

 

 

konzultovna květina

 

konzultovna 1

 

dům

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR 

Bez názvu

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

Projekt Děti dětí bez násilí
14. února 2023 Aktuálně Intervenční centrum

Projekt Děti dětí bez násilí

Realizátorem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center, která sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra, které od roku 2007 poskytují služby obětem domácího násilí a jejich blízkým. Projekt je koncipován jako celostátní a jeho dopady budou plošné. Nebude probíhat mimo území ČR. Klíčové aktivity budou realizovány ve všech krajích. Plyne to ze skutečnosti, že Asociace sdružuje 16 organizací a centra jsou zařízení sociálních služeb upravené v § 60a zákona o sociálních službách a musí je zajistit všechny kraje.

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti
19. prosince 2022 Aktuálně Intervenční centrum

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti

V předvánočním čase pokračujeme v hodnocení 15 let fungování Intervenčního centra Hradec Králové, tentokrát dotazy směřovaly k naší služebně nejmladší kolegyni Anetě Kudlíkové.

30 let OCH HK - Intervenční centrum
31. října 2022 Aktuálně Intervenční centrum

30 let OCH HK - Intervenční centrum

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím slaví letos 15 let svého fungování. Patnáct let Intervenčního centra shrnula v krátkém rozhovoru vedoucí Mgr. Kateřina Kolářová.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu
27. října 2022 Aktuálně OCH HK

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu

Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Hradec Králové, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Pořád jdeme kupředu
19. dubna 2022 Aktuálně Intervenční centrum

Pořád jdeme kupředu

V týmu IC si často klademe otázku, jak zvýšit dostupnost našich služeb v rámci celého Královéhradeckého kraje. Část klientů/ klientek má potíže s hlídáním dětí, nemají dostatečné prostředky nebo mají potíže s mobilitou pro cestu do Hradce Králové, kde máme naše hlavní zázemí pro osobní konzultace. Intervenční centrum nabízí už dlouhou dobu kromě osobních konzultací i telefonické a emailové konzultace. Tyto formy často kombinuje.

Dopady covidu na domácí násilí s odstupem času
4. listopadu 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Dopady covidu na domácí násilí s odstupem času

Ukazuje se, že otázka, jak covid ovlivnil domácí násilí, je stále velmi aktuální. Otázku dostávám ze strany laické i odborné veřejnosti. Období covidu ukázalo, že v ČR stále panuje nejednoznačnost v tom, co je vlastně domácí násilí a jak rizikové může být toto téma zjednodušovat. Média plnily články o nárůstu domácího násilí. Nikde už ale nebylo vysvětleno, jaké podoby násilí se tím myslí. Na jedné straně to přineslo zvýšení zájmu o téma domácího násilí, na druhé straně obraz, že pomoc není dostupná a znovu se dostalo do popředí téma nejednoznačnosti definice domácího násilí.

Radioporadna Českého rozhlasu HK o domácím násilí
30. září 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Radioporadna Českého rozhlasu HK o domácím násilí

Domácí násilí může být psychické, ekonomické, fyzické i sexuální. Dá se ho vyvarovat? Jaké jsou základní rysy domácího násilí, co bývá spouštěčem agrese a jak se v případě útoku chovat? Vedoucí intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Mgr. Kateřina Forejtková hovoří v naší radioporadně na téma: znaky a druhy domácího násilí. Kde a jak hledat pomoc.