Image 3

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je sociální služba poskytující krizovou intervenci, sociálně právní a psychologické poradenství lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a jejich blízkým od 16 let věku. Služba je nabízena bezplatně a diskrétně. Pracovníci poskytují osobní, telefonické a emailové konzultace.

Aktuálně:

Lektorky Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím vedou akreditovaný kurz  - Specifika kontaktu a spolupráce s lidmi ohroženými a zažívajícími domácí násilí  (akreditace MPSV A2022/1226-SP/VP) - kurz určený pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Tři termíny jednodenního kurzu. Více viz prolink

 

 

konzultace 3

Kontakt

 

 

 • Dotaz  -  bezpěčně, anonymně

 

Provozní doba

Po 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
ÚT, ČT 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00 objednaní
ST   13:00 – 18:00
ČT 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
7:30 – 13:00  

 

IC_logo_RGB

Charakteristika služby

Poslání

Poskytovat podporu, poradenství a provázení lidem ohroženým domácím násilím a jejich blízkým. Služby nabízíme bezplatně a diskrétně. Podporujeme život bez násilí.

Cíle

Podpora osob ohrožených, podpora osob blízkých ohrožených osob, spolupráce s dalšími institucemi a přenášení informací o domácím násilí odborné i laické veřejnosti.

1 / Podporovat osoby ohrožené domácím násilím

Cílem služby je podporovat naše klienty - osoby ohrožené domácím násilím, na cestě k životu bez násilí, a to tak že:

 • mají informace o bezpečnostním plánu a možných ochranných opatřeních,
 • vědí, kam se mají obrátit v případě akutního i dlouhodobého ohrožení,
 • vědí, jak se chovat v kontaktu s násilnou osobou,
 • mají informace o rizicích a dopadech domácího násilí,
 • znají svá práva a povinnosti,
 • umí rozpoznat a využívat vnitřní i vnější zdroje podpory,
 • mají dostatek informací, které mohou vést ke změně životní situace,
 • rozumí svému prožívání a potřebám,
 • mají náhled na svoji situaci,
2/ Podporovat blízké osoby ohrožených osob

Dalším cílem služby je podporovat blízké osoby ohrožených osob na cestě k životu bez násilí a to tak, že:

 • mají informace o službách intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a dalších návazných službách,
 • rozumí prožívání a myšlení osoby ohrožené domácím násilím,
 • chápou projevy, rizika a dopady života v domácím násilí pro všechny zúčastněné,
 • dovedou využít pomoc a podporu pro sebe.
3/ Spolupracovat s dalšími institucemi

Cílem služby je zároveň spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet informace o domácím násilí odborné i laické veřejnosti tak, že:

 • poskytovatelé státních i nestátních služeb jsou informováni o práci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a jsou aktivně oslovováni ke spolupráci,
 • kontakty na intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a materiály o domácím násilí jsou umístěny tak, že k nim má veřejnost snadný přístup (nemocnice, úřady, neziskové organizace, www stránky),
 • pravidelně 4 krát ročně jsou zveřejněny články o DN v regionálním tisku a na www stránkách,
 • pravidelně 4 krát ročně je uspořádána přednáška nebo školicí akce pro laickou, nebo odbornou veřejnost o DN,
 • každý rok je pořádána alespoň jedna propagační akce, ve které je veřejnost seznámena nabídkou služeb.
Cílová skupina
 • osoby ohrožené domácím násilím a osoby blízké (kromě osob násilných),
 • osoby starší 16 let,
 • osoby převážně z Královéhradeckého kraje.

V oblasti prevence domácího násilí: působíme na laickou veřejnost.

V oblasti řešení konkrétních případů domácího násilí: spolupracujeme s odbornou veřejností.

Zásady služby
 • Dostupnost - IC sídlí v centru města Hradec Králové, je dosažitelné prostřednictvím MHD i pěší chůzí. IC se nachází ve zvýšeném přízemí, do prostor vede celkem 10 schodů. Konzultace osobám ohroženým domácím násilím poskytujeme osobně, telefonicky či mailem. Provozní doba IC vychází vstříc pracujícím lidem, 3x týdně má IC otevřeno do 17 hodin. Na konzultaci není třeba mít doporučení, je možné přijít i bez předchozího objednání. Klientům, kteří žijí mimo Hradec Králové a ze zdravotních nebo finančních důvodů nemohou přijet na konzultaci do IC, nabízíme výjezdní konzultaci do místa jejich bydliště. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Respekt - Přijímáme příběh klienta bez hodnocení a respektujeme jeho rozhodnutí k řešení situace.
 • Mlčenlivost - Zachováváme důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta neposkytujeme informace dalším osobám nebo institucím. Mlčenlivosti jsou pracovníci zbaveni pouze u konkrétních trestných činů, na které se podle trestního zákoníku vztahuje ohlašovací povinnost. Mlčenlivosti jsme zbaveni také na základě písemné žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo trestního soudu, když lze požadované údaje propojit s osobními údaji uvedenými v dokumentaci IC. Ohrožená osoba má právo vystupovat anonymně.
 • Rovnost - Naše služby poskytujeme všem osobám ohroženým domácím násilím bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sexuální orientaci, pohlaví nebo náboženskému vyznání.
 • Odbornost - Pracovníci IC mají odpovídající vysokoškolské vzdělání. Svoji odbornost neustále prohlubují dalším vzděláváním v oblastech souvisejících s tématem domácího násilí. Mají k dispozici pravidelnou supervizi, kterou vede zkušený odborník. Supervize jim pomáhá zvyšovat nadhled a propojovat souvislosti mezi vlastním vnímáním situace a chováním či prožíváním ohrožené osoby. Pracovníci mají ke zvyšování své odborné úrovně možnost využít také pravidelné intervize týmu.

Kapacita ambulantní formy služby: 16 půlhodinových konzultací denně.

Kapacita terénní formy služby: 2 půlhodinové konzultace denně.

Garantovaná nabídka služby Intervenční centrum.

Praktické rady v případě ohrožení - bezpečnostní plán

V akutním nebezpečí

 • Volejte policii 158, nebo linku 112.
 • Pokud jste napadeni během volání na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
 • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
 • S policií chtějte mluvit bez přítomnosti násilné osoby.
 • Policie ČR může násilnou osobu vykázat na 10 dní ze společného obydlí.

(http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-institut-vykazani.aspx)

 • Pokud nebyla násilná osoba po incidentu vykázána, zvažte odchod z domácnosti.
 • Pokud jste v důsledku incidentu zraněni, vyhledejte lékaře a oznamte, co se stalo.
 • Pokud odcházíte z domácnosti s nezletilými dětmi, je nutné informovat o situaci příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Pokud Vám nehrozí akutní nebezpečí, doporučujeme odchod z domácnosti předem dobře naplánovat.

V případě, že potřebujete situaci probrat v době, kdy nemá intervenční centrum provozní hodiny, je možné se poradit na následujících linkách:

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 – nonstop, zdarma
 • Dona linka 251 511 313 – nonstop, zpoplatněna běžným tarifem

 

Internetová poradna - anonymně, bezpečně

Rychlá pomoc  nenech.se

Prostor pro dotaz do Intervenčního centra HK

 

Jak to u nás vypadá

konzultace 3
konzultovna 3 druhá část

 

 

konzultovna 2

 

 

konzultovna květina

 

konzultovna 1

 

dům

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR 

Bez názvu

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

Rekordní počet vykázání v Intervenčním centru
13. února 2020 Aktuálně Intervenční centrum

Rekordní počet vykázání v Intervenčním centru

V lednu bylo v Intervenčním centru hradecké Oblastní charity rušno. Pracovnice obdržely od Policie ČR dvacet úředních záznamů o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Leden 2020 se tak stal rekordním měsícem v počtu vykázání za celou dobu fungování intervenčního centra, tedy od roku 2007.  

Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
13. května 2019 Aktuálně Intervenční centrum

Nebojte se svěřit, že vás partner bije!

Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte, obraťte se s důvěrou na intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.  

Děkujeme za podporu Intervenčního centra 2016 - 2019
28. února 2019 Aktuálně Intervenční centrum

Děkujeme za podporu Intervenčního centra 2016 - 2019

Od 1. 1. 2016 do 30. 6.2019 je služba intervenční centra poskytovaná v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím, podporovaná v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě
18. února 2019 Aktuálně Azylový dům

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě

Péče o ty, kteří pomoc potřebují, je v Oblastní charitě Hradec Králové nepřetržitý, nekonečný proces. Odborníci v sociální oblasti i odborný zdravotnický personál v jednotlivých zařízeních hradecké Oblastní charity jsou v denním kontaktu s lidmi, co péči a pomoc hledají.

Domácímu násilí NE!
3. dubna 2018 Aktuálně Intervenční centrum

Domácímu násilí NE!

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové je specializovaným pracovištěm zaměřeným na bezprostřední individuální psychologickou a sociálně právní pomoc lidem ohroženým domácím násilím.