Výroční zpráva za rok 2019
24. června 2020 Aktuálně OCH HK

Výroční zpráva za rok 2019

S radostí zveřejňujeme dokument, který je ohlédnutím za naší společnou prací v roce 2019. Děkujeme všem za pomoc, podporu, přízeň. 

Nechovej se, jako kdyby ti bylo předurčeno žít na věky a nečekej na nic. Konej dobro, když můžeš. Konej dobro teď. - Marcus Aurelius

Vážení čtenáři, milí přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu, ve které máte možnost seznámit se s aktivitami Oblastní charity Hradec Králové v roce 2019.

Každý nový rok je pro nás výzvou, očekáváním a nadějí na uskutečnění nových plánů a předsevzetí. Ten uplynulý nastartoval velkou investiční akci s názvem Hospic pro Hradecko. Jsme ve fázi příprav projektové dokumentace a čeká nás ještě dlouhá cesta k zahájení provozu hospice. Ale již dnes je jisté, že v brzké budoucnosti toto lůžkové zařízení nabídne nevyléčitelně nemocným lidem
možnost prožít poslední dny svého života v důstojném a laskavém prostředí, s péčí odborníků a milující rodiny.

Benefiční a propagační akce pro veřejnost, které jsme v souvislosti se zviditelněním projektu výstavby hospice uskutečnili, daly pozitivní a povzbudivý signál o důležitosti tohoto zařízení v našem regionu.

Vedle nového projektu jsme se však i plně soustředili na kvalitu a odbornost v našich stávajících sociálních a zdravotních služeb.

Rád bych využil úvodního slova k poděkování lidem, bez kterých by se naše činnost neobešla a kteří naší charitě přispívají k jejímu fungování a rozvoji. Na prvním místě bych chtěl poděkovat nejdůležitějším - pracovitým a zodpovědným kolegům a kolegyním ze všech služeb, kteří svým vysoce profesionálním a lidským přístupem pomáhají vytvářet dobré jméno naší organizace. Přeji jim vytrvalost a odhodlání, aby i nadále nacházeli ve své práci smysl, porozumění, dobrý kolektiv, důvěryhodné a bezpečné prostředí a v neposlední řadě podporu ve svých rodinách.

Děkuji našim klientům, kteří v naší službě nacházejí pomoc a oporu za jejich důvěru. Děkuji za spolupráci také všem dobrovolníkům, kteří naši organizaci provází svými dobrými skutky a přátelstvím od začátků její existence. Děkuji laskavým průvodcům, vytrvalým koledníkům – králům a všem lidem za pomoc s uskutečněním Tříkrálové sbírky. Děkuji zástupcům městských a obecních úřadů a správcům farností za dlouhodobou aktivní spolupráci a podporu. Děkuji našim dárcům a sponzorům za štědrost, vstřícnost a pochopení.

Děkuji Vám všem, kteří jste nám jakkoliv pomohli a podpořili nás, Vaše podpora je pro nás potřebná a důležitá. Vnáší do
společnosti prvek solidarity a je příkladem dobra. Je povzbuzením pro naše další aktivity a vysílá signál, že si naší práce
vážíte a že nám důvěřujete. Pokud dokážeme vzbuzovat důvěru a naději konáním dobra, nehledě na okolnosti a důsledky, a pokud svoje konání ničím nepodmiňujeme, můžeme učinit svět o trochu lepším, krásnějším a snesitelnějším.

Přeji Vám radostné a spokojené dny a věřím, že odhodlání ke konání dobra teď, najdeme každý ve svém nitru.

Vojtěch Šůstek
ředitel

Výroční zpráva za rok 2019

Povinné informace

vz 2019