Přihláška na akreditovaný kurz  - Specifika kontaktu a spolupráce s lidmi ohroženými a zažívajícími

Přihláška na akreditovaný kurz  - Specifika kontaktu a spolupráce s lidmi ohroženými a zažívajícími

9. 3. 2023, 14:02 - 2. 10. 2023, 14:02 HK - Kotěrova Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Oblastní charita Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz  - Specifika kontaktu a spolupráce s lidmi ohroženými a zažívajícími domácí násilí  (akreditace MPSV A2022/1226-SP/VP)

Kurz si klade za cíl srozumitelně představit aktuální poznatky z oblasti domácího násilí, které kromě teorie potvrzuje i každodenní praxe intervenčních center jako služby specializované na pomoc obětem. Pomocí příkladů z praxe přiblížíme rozdílnost typů násilí a jejich následného řešení. Zvýšená pozornost bude věnována institutu vykázání jako významnému preventivnímu opatření k přerušení násilí. Cílem je dále předat doporučení pro dobré nastavení spolupráce, vedení rozhovoru a nasměrování, jak oběť dobře motivovat do čerpání odborné pomoci, ale také upozornit na možné chyby v komunikaci a ve způsobech spolupráce s obětí. Součástí kurzu je i téma vymezení kompetencí subjektů pomoci.

Lektorky: 

  • Mgr. Kateřina Kolářová – vedoucí Intervenčního centra HK
  • JUDr. Adéla Dvořáková - právnička a sociální pracovnice Intervenčního centra HK

Informace:

  • Rozsah:  8 vyučovacích hodin (45 min)
  •  Forma: osobně – v Hradci Králové
  •  Účastníci:  kurz je určen pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky
  •  Termíny:  27.dubna 2023, 14.června 2023 nebo 21. září 2023
  • Časové rozpětí:  9:00 – 16:00 hodin
  • Cena: 1900,- Kč

Přihláška na kurz prostřednictvím formuláře   (přihlásit se bude možné do vyčerpání kapacity, podrobnější informace obdržíte do 5 dnů od přihlášení).

Těšíme se na účast Vašich pracovníků. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz k našemu kurzu, informace poskytne: Mgr. Kateřina Kolářová, vedoucí Intervenčního centra HK, tel.: 774 591 382, e-mail: katerina.kolarova@charitahk.cz

Mgr. Kateřina Kolářová

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel.: 495 530 033 E-mail: 68Go87d7TdBvRbenW7c-T65j4mnr1W7r