Noclehárna je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova nabízí místo pro nocleh v teple a bezpečném prostoru, podporu pracovníků, materiální pomoc a zázemí pro řešení jejich nelehké situace. Službu klient může využívat dle vlastní potřeby klidně opakovaně avšak s ohledem na kapacitu služby. 

Pro zimní období od 1. 12. do 31. 3. je noclehárna každoročně rozšířena o lůžka v prostorách Zimní noclehárny ve veřejné části letiště.

5D3 146

Kontakt 

 

 CHAR_NOC_logo_vertikalni

Charakteristika služby

Posláním služby je poskytnout lidem starším 18 let, bez přístřeší nebo v krizové situaci, nocleh, hygienu a poradenství.

Cíle

 •  zmírnění krizové situace
 • minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 • podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

Cílová skupina

Noclehárna je určena mužům a ženám ve věku od 18 let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí.

Služby neposkytujeme

 •  lidem, kteří nespadají do cílové skupiny Noclehárny/Nočního provozu nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů

Zásady, kterými se řídíme

při poskytování služby vycházíme z profesních a etických norem a z křesťanských zásad:

 • zachováváme individuální přístup
 • zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • respektujeme rozhodnutí klienta
 • informujeme klienty o jejich právech

Kapacita

 • v období 1.4. – 30. 11. je kapacita služby 50 lůžek (z toho 30 lůžek pro muže a 20 lůžek pro ženy),
 • v období 1.12. – 31. 3. je kapacita služby 70 lůžek a 20 míst k přenocování mimo lůžko.

Z toho:

v rámci Domu Matky Terezy: 50 lůžek (30 muži a 20 ženy) a 10 míst k přenocování mimo lůžko pro ženy

v rámci Zimní noclehárny ve veřejné části letiště: 20 lůžek pro muže a 10 míst k přenocování mimo lůžko

Celková kapacita počtu osob, kterým je služba poskytována v zimním období je 90 osob.

 

Kde a kdy poskytujeme službu

Dům matky Terezy – sociální služby pro lidi bez domova, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Tel: 495 218 934, 773 530 032 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Noclehárna v rámci Domu Matky Terezy je poskytována denně od 18:45 do 9:00 (o víkendech a svátcích do 8:00). Možnost příchodu na noclehárnu je do 21. hodiny. Od 22:00 začíná noční klid, k uzavření nocležen dochází v 8:00. Sociální poradenství pro klienty služby je zajištěno v pracovní dny od 8:00 do 9:00 v kanceláři sociálních pracovnic.

Zimní noclehárna (1. 12. – 31. 3.), Veřejná část letiště ev. č. 29, Hradec Králové

Tel: 778 530 239 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Zimní noclehárna ve veřejné části letiště je poskytována denně od 20:00 do 7:00 včetně víkendů a svátků. Možnost příchodu na noclehárnu je do 22:00.

Poskytované činnosti

 • přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu
 • praní a sušení osobního prádla
 • ošacení, nebo vystavení poukazu do Sociálního šatníku
 • poskytnutí stravy, podmínek pro přípravu stravy
 • poradenství sociálního pracovníka
 • vystavení úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení, osobní záležitosti
 • zřízení doručovací adresy
 • využití počítače
 • využití nočního trezoru

Výše úhrad za poskytované služby

 • přenocování v noclehárně v rámci Domu Matky Terezy 40 Kč
 • přenocování v zimní noclehárně ve veřejné části letiště 20 Kč
 • pronájem boxu 1 Kč za den

Služba bez přímé platby může být poskytnuta s pozdější úhradou pouze novému klientovi, maximálně po dobu tří nocí dle vnitřních pravidel.

Garantovaná nabídka služby 

Noclehárna v Domě Matky Terezy, Pouchov

 • provoz denně 18:45 - 9:00, (8:00 - 9:00 sociální poradenství)  
 • příjem 18.45 - 21:00
 • noční klid 22:00 - 6:00

Kapacita je 50 lůžek ( 30 lůžek pro muže, 20 lůžek pro ženy), od 1.12.do 31.3 dalších 10 míst k sezení pro ženy.

Zimní noclehárna, letiště

 • provoz od 1.prosince do 31. března, 20:00 - 7:00  
 • příjem 20.00 - 22:00  

 Kapacita 20 lůžek pro muže a 10 míst k sezení pro muže.

 

leženka

Hradecká leženka

 Poukaz na noc v noclehárně, který můžete zakoupit a darovat člověku bez domova.

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

Pomoc lidem bez domova v době korovanaviru
21. května 2020 Aktuálně Denní centrum

Pomoc lidem bez domova v době korovanaviru

Vyhlášení nouzového stavu v souvislostí s pandemií koronaviru mělo dopad i na běžný život Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Přijatá bezpečnostní opatření se týkala všech čtyř sociálních služeb, které se zde poskytují. Nejvíce změn bylo nastaveno v denním centrua v noclehárně.

Hrdinové Domu Matky Terezy
23. dubna 2020 Aktuálně Azylový dům

Hrdinové Domu Matky Terezy

Oblastní charita Hradec Králové představuje tým pracovníků, který zajišťujě každodenní pomoc lidem bez domova prostřednictvím Azylového domu, Denního centra, Noclehárny, Sociální rehalbilitace. 

Festival bez domova 2019
12. září 2019 Aktuálně Azylový dům

Festival bez domova 2019

Letos jsme se už nemohli dočkat třetího ročníku Festivalu bez domova, a tak jsme ho uspořádali již 31. srpna opět na Kavčím plácku v HK

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě
18. února 2019 Aktuálně Azylový dům

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě

Péče o ty, kteří pomoc potřebují, je v Oblastní charitě Hradec Králové nepřetržitý, nekonečný proces. Odborníci v sociální oblasti i odborný zdravotnický personál v jednotlivých zařízeních hradecké Oblastní charity jsou v denním kontaktu s lidmi, co péči a pomoc hledají.

Lidé bez domova ani v mrazech nezůstanou na ulici
1. března 2018 Aktuálně Noclehárna

Lidé bez domova ani v mrazech nezůstanou na ulici

Desítky lidí bez střechy nad hlavou v těchto mrazivých dnech tráví v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. I když je kapacita zařízení zcela naplněná mají stále šanci v něm najít útočiště.