Změny provozu v souvislosti s onemocněním koronavirem
4. února 2021 Aktuálně OCH HK

Změny provozu v souvislosti s onemocněním koronavirem

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací platí dlouhodobě v některých službách Oblastní charity Hradec Králové mimořádná opatření. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme byli nuceni v některých zařízeních přijmout opatření měnící jejich běžný provoz:
 1. Azylový dům pro matky s dětmi  - zákaz návštěv.V omezeném množství přijímá sezonní  ošacení, nepřijímá hračky, plyšáky.  
 2. Azylový dům pro muže - zákaz návštěv.
 3. Nízkoprahové denní centrum  - rozšíření provozní doby v době od 10:00 do 17:00.
 • Poradna pro lidi v tísni - v běžném provozu
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - v běžném provozu
 • Charitní ošetřovatelská služba - v běžném provozu
 • Charitní pečovatelská služba - v běžném provozu
 • Domácí hospicová péče  - v běžném provozu
 • Poradna domácí hospicové péče - v běžném provozu
 • Středisko rané péče Sluníčko - v běžném provozu
 • Sociální šatník  - v běžném provozu
 • Půjčovna pomůcek-  v běžném provozu 
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví!