Událo se u nás

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!
3. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!

Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Tříkrálová sbírko, ať jsi opět radostná, lidská a velkorysá, to ti moc přejeme
2. ledna 2023 Tříkrálová sbírka články

Tříkrálová sbírko, ať jsi opět radostná, lidská a velkorysá, to ti moc přejeme

Tříkrálová sbírka 2023 je připravena. Těší se malí i velcí koledníci, kteří si oblečou bílé pláště a na hlavu nasadí papírovou královskou korunu. Těší se lidé, u kterých zpěváčci zazvoní, popřejí a vnesou světlo naděje do jejich domácností a srdcí.  Tříkrálová sbírko, ať jsi opět radostná, lidská a také opět velkorysá. To si všichni moc přejeme. 

Tři králové budou koledovat a rozdávat radost opět naživo
28. prosince 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Tři králové budou koledovat a rozdávat radost opět naživo

Začátkem ledna vyrazí do ulic tříkráloví koledníci, aby lidem popřáli vše dobré v novém roce a také poprosili o dar na pomoc nemocným a potřebným. Na koledu jich vyjdou opět tisíce i v našich regionech a budou rozdávat radost opět naživo v době od 1. do 15. ledna 2023. Dobročinnou Tříkrálovou sbírku tradičně doprovodí spousta akcí – například průvod s koňmi a živý betlém v Poličce, koncerty a akce pro koledníky. V Hradci Králové požehná třem králům biskup Jan Vokál v pátek 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. V Pardubicích zahájí sbírku již ve středu 4. ledna v 9:30 hod. na Pernštýnském náměstí. Koledníkům dá požehnání pomocný biskup Josef Kajnek, u betlému zazpívají Bonifantes s Adélou Krátkou a centrem projdou „tři královny“ na koních z farmy Apolenka.

Děkujeme za pomoc Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
22. prosince 2022 Aktuálně Dom. hospicová péče

Děkujeme za pomoc Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořila v roce 2022 pořízení koncentrátoru kyslíku, tří chodítek a vozíku s brzdami pro klienty Domácí hospicové péče v celkové ceně 56 000 Kč.  

Dárek koledníkům Tříkrálové sbírky
21. prosince 2022 Tříkrálová sbírka články

Dárek koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka  klepe na dvěře, všechni malí i velcí králové koledníci své koledy teprve ladí a cvičí. Vše je teprve před nimi.  

Vánoční dárek pro klienty Azylového domu pro matky s dětmi připravil BICZ Holding
21. prosince 2022 Aktuálně Domov pro matky

Vánoční dárek pro klienty Azylového domu pro matky s dětmi připravil BICZ Holding

Letos již po druhé se majitelé společnosti BICZ Holding rozhodli pomoci lidem v nouzi. Finančně podpořili azylový dům, ve kterém žijí matky nebo otcové se svými dětmi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Předvánoční shon v Azylovém domě
19. prosince 2022 Aktuálně Domov pro matky

Předvánoční shon v Azylovém domě

Než rolničky zazvoní, je v každé domácnosti rušno. Shání se stromeček, peče cukroví a vánočky, uklízí, píše se Ježíškovi...Ne jinak je tomu s přípravami Vánoc v Azylovém domě, kde je domácností, maminek a dětí mnohem více. 

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti
19. prosince 2022 Aktuálně Intervenční centrum

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti

V předvánočním čase pokračujeme v hodnocení 15 let fungování Intervenčního centra Hradec Králové, tentokrát dotazy směřovaly k naší služebně nejmladší kolegyni Anetě Kudlíkové.

Perníčky pro nemocné a seniory
12. prosince 2022 Jak dobrovolníci pomáhali

Perníčky pro nemocné a seniory

Děkujeme laskavým dobrovolníkům za upečení krásných vánočních perníčků pro naše klienty.

Mikuláš v Domově pro matky s dětmi
12. prosince 2022 Aktuálně Domov pro matky

Mikuláš v Domově pro matky s dětmi

Tradičně navštěvují pohádkové bytosti Mikuláš s anděly i děti z Azylového domu na hradeckém Pouchově. I letos tomu nebylo jinak.

Projekt vyčlenění Sociálního šatníku ze Sociální rehabilitace
9. prosince 2022 Aktuálně ze Šatníku

Projekt vyčlenění Sociálního šatníku ze Sociální rehabilitace

Cílem projektu je vyčlenit Sociální šatník ze Služby sociální rehabilitace poskytované pod střediskem Dům Matky Terezy a nadále ho provozovat jako činnost, která navazuje na sociální služby, a jako podpůrnou součást sociální práce s cílem poskytnout materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší. Cílem projektu je pomoc těmto osobám se zmírněním důsledků sociálního vyloučení a usnadnit jejich další integraci. Pomoc je poskytována formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, nábytku atd.

Nákup mobilních buněk Dům Matky Terezy - děkujeme za podporu
8. prosince 2022 Aktuálně

Nákup mobilních buněk Dům Matky Terezy - děkujeme za podporu

V rámci plánovaného rozvoje a lepšího využití prostor v Domě Matky Terezy v Hradci Králové na Pouchově byly naplánováno vytvoření 4 nových míst azylového domu pro samotné ženy bez dětí. To bude umožněno nákupem mobilních buněk a přestěhováním stávající dílny Sociální rehabilitace do nově vytvořených prostor vybudovaných z mobilních buněk. Prostory původních dílen budou následně upraveny a přizpůsobeny pro ubytování žen bez domova.

Tým domácí hospicové péče provází rodiny těžkým obdobím s láskou a porozuměním
2. prosince 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Tým domácí hospicové péče provází rodiny těžkým obdobím s láskou a porozuměním

Oblastní charita Hradec Králové věnovala vykoledované peníze především na podporu výstavby lůžkového hospice a služby Domácí hospicové péče. Její tým zajišťuje potřebnou zdravotní, pečovatelskou a další potřebnou péči těžce nemocným a jejich rodinám. Provází je jejich obtížným životním obdobím s láskou, úctou a porozuměním.

Tříkrálová sbírka se blíží
28. listopadu 2022 Jak dobrovolníci pomáhali

Tříkrálová sbírka se blíží

Tříkrálová sbírka klepe na dveře. Než se rozběhnou koledníci králové do ulic, je třeba pro ně připravit a nachystat materiál na rozdávání dárcům a přichystat tříkrálové kasičky na zapečetění.

Moje tango pro hospicovou péči
24. listopadu 2022 Aktuálně lůžkový hospic

Moje tango pro hospicovou péči

Dne 8.11.2022 proběhlo v Klicperově divadle benefiční představení Moje tango. Výtěžek ze vstupného činil 108 679 Kč a podpoří výstavbu Lůžkového hospice pro Hradecko a Domácí hospicovou péči. Děkujeme!

Maminky z azylového domu oslaví krásné Vánoce
23. listopadu 2022 Aktuálně Domov pro matky

Maminky z azylového domu oslaví krásné Vánoce

Vánoce jsou každoročně zatěžkávajícím obdobím pro pracovnice Azylového domu na hradeckém Pouchově. Je toho mnoho, co musí zařídit a zajistit. Důležité jsou samozřejmě stromečky pro každou rodinu, cukroví a  především dárky pro děti a maminky. Díky dlouhodobému přátelství a podpoře institucí a firem se daří děti i maminky potěšit a připravit jim krásné Vánoce.

Díky solidaritě Čechů se v podzimní Sbírce potravin se sešlo na 520 tun zboží
15. listopadu 2022 Charita Česká republika

Díky solidaritě Čechů se v podzimní Sbírce potravin se sešlo na 520 tun zboží

V sobotu se lidé po celé zemi zapojili do podzimního kola celorepublikové Sbírky potravin, a ve více než 1 400 zapojených prodejnách se tak podařilo vybrat 468 tun potravin a 52 tun základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Mezi důležité partnery, kteří se podílejí na distribuci toho, co se v solidární sbírce vybere, patří tradičně i Charita Česká republika.

Přes poznání i tanec jsme si blíž, ukázalo letošní Setkání národů
14. listopadu 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Přes poznání i tanec jsme si blíž, ukázalo letošní Setkání národů

Již podeváté ožilo hradecké Adalbertinum festivalem Setkání národů ve čtvrtek 10. listopadu. Svou kulturu, umění, tradice i národní kuchyni na něm představilo 25 zemí čtyř kontinentů. Dopolední program pro školy i večerní koncert pro veřejnost se nesl v duchu motta „Protančíme spolu celý svět“. Festival se těšil velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníci i studenti nejvíc oceňovali pestrou prezentaci cizokrajných kultur, etnické workshopy a ochutnávky. Mnozí byli překvapeni, že v našem kraji žije tolik národností, a vítali příležitost více poznat jejich kulturu a zvyky. A to je i záměrem této tradiční akce - spojovat národy a bořit předsudky prostřednictvím vzájemného poznávání.

30 let OCH HK - Domácí hospicová péče
10. listopadu 2022 Aktuálně Dom. hospicová péče

30 let OCH HK - Domácí hospicová péče

V posledních letech se v médiích mnohem častěji hovoří o domácí péči umírajícím. Smrt je přirozená součást života. V prostředí domova jeho důstojným koncem, mnohdy i splněním posledního přání. Domácí hospicová péče v Hradci Králvoé oslaví příští jaro již 10 let své existence.

30 let OCHHK - Denní centrum
10. listopadu 2022 Aktuálně Denní centrum

30 let OCHHK - Denní centrum

Činnost Domu Matky Terezy navázala na původní azylový dům pro muže, který fungoval již od roku 1991. Za dobu jeho existence prošlo jeho branami mnoho různých žen a různých mužů.