Náš výtěžek

1 837 439 Kč
Děkujeme za vaši štědrost
Omezení provozu - aktuální informace

Omezení provozu - aktuální informace

16. 3. 2020 HK Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci omezujeme provoz.

Vážení,  

v souvislosti s nastalou situací kolem šíření nákazy koronavirem jsme byli nuceni přijmout opatření nutná ke snížení rizika nákazy. Z tohoto důvodu budou poradenské služby poskytovány na základě telefonických či emailových konzultací a to v provozní době jednotlivých služeb. Jedná se o služby Intervenční centrum, Poradna pro lidi v tísni, poradna Domácí hospicové péče, Středisko  rané péče Sluníčko.

Sociální šatník je také uzavřen.

Ošetřovatelská a pečovatelská služba přijímá do péče jen akutní případy. Služby jsou poskytovány tak, aby se omezil osobní kontakt na co nejkratší dobu. Z preventivních důvodů, aby chránili sebe i vás, nosí pracovníci ústenky (roušky) Domácí hospicová péče funguje bez podstatných změn s ohledem na kapacitní možnosti personálu.

V pobytových službách až do odvolání platí zákaz návštěv.  Všichni pracovníci dbají na dodržování hygienických pravidel a doporučení od ministerstva zdravotnictví. Bližší informace vám, v případě zájmu, podají pracovníci jednotlivých služeb viz telefonní kontakty. 

  • Poradna pro lidi v tísni - nabízíme pouze telefonické konzultace: 777 737 612, 495 591 382, 777 721 646, a to v obvyklé provozní době. 
  • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - Pro distanční pomoc prosím volejte ve standardních otevíracích hodinách na linku 774 591 382  nebo na 774 591 383, případně pište na mail intervencni.centrum@charitahk.cz. Pracovníci se Vám v nejbližší možné době ozvou a domluví se na dalším postupu.Intervenční centrum bude pro veřejnost uzavřeno, nicméně všichni naši zaměstnanci budou pracovat. V případě akutního ohrožení je třeba se obrátit na orgány Policie České republiky (158). 
  • Středisko rané péče Sluníčko ruší do 31.3. konzultace v rodinách i veškeré ambulance na středisku. Je možné využít telefonické nebo emailové konzultace se svými poradkyněmi. Jsou zrušena i všechna setkání klientů Střediska rané péče.